LandingFanpage

[HỆ THỐNG NGŨ HÀNH] MINH GIÁO - HỆ MỘC

Kim khắc Mộc - Mộc Khắc Thổ

- Hệ Mộc bạo phát sát thương, kết liễu sinh mệnh. Mộc nguyên tố ban phát sinh mệnh được thì cũng là nguyên tố lấy lại sinh mệnh

- Bộ kỹ năng của hệ Mộc hầu hết đều tăng cường khả năng hủy diệt mục tiêu 1 cách nhanh chóng với việc tăng rất nhiều bạo kích và bỏ qua kháng

- Vạn Vật Câu Phần: Phóng nhiều đoạn kiếm khí về phía trước kèm theo hiệu quả bạo kích

- Thâu Thiên Hoán Nhật: Thuấn di về phía trước, gây sát thương và tăng tốc độ + bạo kích của bản thân

- Phiêu Dực Thân Pháp: vào trạng thái ẩn thân, tăng tốc độ, toàn kháng và bạo kích

- Bộ kỹ năng bị động cũng hỗ trợ tăng bạo, giảm kháng địch

- Một đặc trưng nữa trong bộ kỹ năng của hệ Mộc là làm suy yếu kẻ địch, khiến họ giảm các chỉ số phòng thủ, kháng, biến thành mục tiêu yếu ớt dễ bị kết liễu.

- Nhờ vài khả năng ẩn thân, tăng tốc, tăng kháng trong chốc lát sẽ giúp hệ Mộc thực hiện được công việc ám sát 1 cách thuận lợi và rút lui an toàn. Dù vậy, đây cũng là 1 phái yêu cầu kỹ năng thao tácđỉnh cao, nếu không rất dễ một đi không trở lại

- Đề xuất cộng kỹ năng: Kill Vạn Vật Câu Phần, Phiêu Dực Thân Pháp, Skill bị động tăng ngũ hành và các skill bị động tăng bạo kích, giảm kháng của địch 

Game SG140