Kiếm Tung Mobile

[Siêu Hot] - Chuỗi Sự Kiện Chào Đón Thành Viên 14k Của Fanpage

Để chúc mừng thành viên thứ 14.000 của Fanpage Kiếm Tung, BQT xin gửi đến chư vị chuỗi sự kiện cực kỳ hấp dẫn, chi tiết như sau:

 

1. Ưu Đãi Lớn - Tích Nạp 14K

Thời gian: Ngày 29/06 - 02/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt tới các mốc yêu cầu sẽ nhận phần quà tương ứng:

Tích NạpPhần Quà
14 KNBSách Kỹ năng pet - xanh x4
Hộp cường hóa x1
KNB x28
140 KNBSách Kỹ năng pet - xanh x14
Hộp cường hóa x2
KNB x280
1400 KNBSách Kỹ năng pet - Tím x4
Hộp cường hóa x 5
KNB x2800
14000 KNBSách Kỹ năng pet - Tím x14
Hộp cường hóa x15
KNB x28000
140000 KNBSách Kỹ Năng pet - Cam x4
Hộp cường hóa x1 x30
KNB x280000

2. Đăng Nhập 4 Ngày

Thời gian: Ngày 29/06 - 02/07

Nội dung: Chư vị chỉ cần đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Đăng Nhập NgàyPhần Quà
29/061.400.000 Đồng Khóa
1.400 Lễ Kim
Thức Ăn Pet x14
Đan Linh Tu X14
30/06Luyện Vũ Thủy x14
Đá Thiên Nguyên x14
Đá Thiên Tinh x14
Tu Vi Đan x14
01/07Đá Cường Hóa - Sơ x14
Đá nâng cấp - Trung x14
Đá tẩy luyên cam x14
Khóa Tẩy x14
02/07Túi Ngọc lv3 x14
Dầu Chúc Phúc - Sơ x14
Phẩm Chất Đan x14
Đá Luyện x4

 

Kiếm Tung Mobile - Game PK, Giao Dịch tự do

Trang chủ: https://kiemtung.vn

Tải game: https://kiemtung.vn/download

Fanpage: fb.com/kiemtung.sohagame.vn

Email hỗ trợ: hotrogame@sohagame.vn

Giới hạn tuổi