Báo Cáo Kết Quả Khắc Phục Những Hạn Chế Khuyết Điểm Và Bản Kiểm Điểm

Kế hoạch cá nhân khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được kiemtung.vn sưu tầm và đăng tải. Kế hoạch cá nhân được lập sau khi làm bản kiểm điểm cá nhân, đưa ra những khuyết điểm của cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm và phương hướng khắc phục. Mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch hạn chế khuyết điểm của đảng viên dưới đây.Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021

1. Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình số 12. Mẫu kế hoạch khắc phục hạn chế ưu khuyết điểm theo nghi quyết Trung ương IV số 23. Mẫu kế hoạch cá nhân khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình số 3

ĐẢNG ỦY ………………..

Đang xem: Kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm

CHI BỘ TRƯỜNG ………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCHKhắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIIHọ và tên: …………………………… Ngày vào đảng: …………………….. Chức vụ đảng: ……………………… Chức vụ chính quyền: ………………Căn cứ kết luận số ………….. ngày …………. của BTV huyện ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Kết luận của chi bộ ………. về kết quả kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII như sau:I. Những hạn chế khuyết điểm của bản thân trong kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng:– Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên đôi lúc chưa thường xuyên.- Đồng chí có ý thức trong tự phê bình và phê bình nhưng có lúc vẫn còn nể nang, chưa kiên quyết, nặng về tình cảm. 1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở:– Việc tham mưu với cơ quan cấp trên về công tác cán bộ chưa kiên quyết do đó vấn đề bố trí đội ngũ cán bộ đôi khi chưa chủ động.- Việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên đôi lúc chưa linh hoạt, chưa khéo léo. 1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Ban thường vụ cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng: – Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất nhà trường hiệu quả chưa cao.- Đôi khi giải quyết công việc còn nóng nảy, chưa linh hoạt.

Xem thêm: Bảng Ngọc Riven Mùa 9, Riven Mùa 11, Bảng Ngọc Riven Mùa 9

II. Những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm.1- Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.2- Đã mạnh dạn và thẳng thắn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình3- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.III. Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, với tinh thần trách nhiệm cầu thị tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp để khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao với hiệu quả thiết thực và cao hơn nữa.- Tăng cường năng lực nghiên cứu, đề xuất tham mưu và vận dụng đúng quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ giáo dục của trường, đáp ứng được yêu cầu đề ra.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ.– Hàng năm rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng giáo viên xây dựng lực lượng nòng cốt để tạo nguồn cán bộ cho nhà trường.- Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể về công tác Giáo dục và Đào tạo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.3. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong mối quan hệ công tác với tập thể theo quy định của quy chế làm việc của nhà trường.

Xem thêm: Cách Chơi Với Con 6 Tuổi : Những Điều Ba Mẹ Nên Biết, Cách Chơi Với Trẻ Theo Từng Tháng (0

– Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan cũng như trong công tác quản lý chuyên môn, công tác đoàn thể. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII).- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về huy động, triển khai, quản lý, sử dụng các nguồn thu xã hội hoá đảm bảo tính công khai, dân chủ minh bạch, đúng nguyên tắc tài chính, đúng mục đích nhằm phục vụ tốt chất lượng dạy và học.- Trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá hoạt động thẳng thắn, cương quyết nhưng cần khéo léo hơn.Trên đây là kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đề nghị cấp ủy, chi bộ theo dõi, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

T/M CHI BỘPhó bí thưNgười lập kế hoạch

Phiếu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

*

Dự thảo kế hoạch trường học năm 2020 – 2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy năm học 2021 – 2022

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khắc chế
See also  Cách Khắc Chế Jayce Mùa 10, Jayce Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ