Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

33 Yêu thích| 96506Lượt xem| 256 Theo dõi| 0Đề cử tháng này Đọc truyện Yêu ham mê Theo dõi Đề cử

Bạn vẫn xem: trò chơi online cực phẩm lãnh chúa quý khách vẫn xem: Game online rất phẩm lãnh chúa
*

Hay với hợp lí. Ko vô lý với bá đạo nlỗi mấy cỗ võng du tam quốc. Nói thông thường xứng đáng gọi giả dụ yêu thích thể các loại game xây xóm,

Aug 07, 2019 06:06 pm

Tất cả thế lực danh tướng tá team hìnhTất cả quyền lực danh tướng nhóm hình:Nhân đồ chính —— Vệ Tkhô giòn (Vũ Lâm Quân), Hoắc Khđọng Bệnh, Hoắc Quang, Vệ Tử Phu (fan cá thơ ca ngợi người), Hoa Mộc Lan (nương tử quân), Vương Mãnh, Lý Tả Xa, Chúc Dung (Kyên ổn Lang chiến kỵ), Mã Trung (Lạc Nhật Tiễn Vệ), Cam Ninh (Cẩm Phàm Hải Quân), Chu Thái, Gia Cát Cẩn, Lý Bí, Tiêu Ma Ha, Lý Tự Nghiệp (Mạch Đao chiến sĩ), Sử A, Hoắc Tuấn, Sử Vạn Tuế, Lý Sư Sư (Bát Âm Nhạc Cơ), Công Tôn Đại Nương (tởm hồng kiếm Vũ Cơ), Hoàng Nguyệt Anh, Khấu Tuân, Giả Phục, Cảnh Huống, Cảnh Yểm, Chình họa Cung, Chình ảnh Quỳ, Chình ảnh Bỉnh, Mã Đằng, Mã Siêu, mã thiết, Mã Vân Lộc (Yên Chi Phi Kỵ), Tôn Truyền Đình (quân Tần), Du Đại Du, Trần Lân, Trịnh Chi Long tam huynh đệ, Trịnh Thành Công, Tôn Càn, Mã Chu, Tôn Tư Mạc, Tần Thế Prúc, Phan An, Lý CươngTù binh: Lý Tú Ninch (nương tử quân), Lý Hiếu Cung (Huyền Giáp Quân), Trình Giảo Kyên, Vương Bá Đương, Tuân Úc, Tuân DuLịch sử kiêu hùng:Doanh Chính —— Tô Tần, Ngô Khởi (Ngụy Vũ Tốt), Cao Trường Cung, Vu Khiêm, Vương Thủ Nhân, Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng, Thượng Quan Nghi, Thượng Quan Uyển Nhi, Hứa Gia, Hoàng Hiết, Nhạc Nghị, Trương Trọng CảnhHạng Vũ —— Liêm Pha, Giả Hủ, Phòng Huyền Linc, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Nhân, Bàng Quim, Sầm Bành, Bao Chửng, Chu Bột, Chu Á Phu, Hạng thị cả đámLưu Bang —— Lưu Cơ, Từ Đạt, Điền Vĩ, Trương Tú, Cao Thuận (Hãm Trận Doanh), Diêu Sùng, Liễu Nlỗi Thị, Vi Hiếu KhoanLưu Bị —— Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cư Chính, Trần Cung, Lưu Dụ, Địch Thanh, Hoa Vân, Ngô GiớiVõ Chiếu —— Lữ Bất Vi, Gia Cát Lượng, Gia Cát Huyền, Gia Cát Quân, Tào Bân, Cao Ngang, Đường Tái Nhi, Dương Diệu Chân, Lý Thì TrânTrương Giác —— Trương Ninc, Thôi Hạo, Kinh Tự, Đan Hùng Tín, Viên Sùng Hoán thù, Địch Chi Tốn, Địch Nhân Kiệt, Chu Nhiên, Đàn Đạo Tế,Triệu Khuông Dận —— Lý Tư, Lam Ngọc, Hoa Hùng, Ngư Câu La, Ngu Doãn Vnạp năng lượng, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Vương Huyền Sách,Tào Tháo —— Tiêu Hà, Hí Chí Tài, Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Triệu Sung Quốc, Tào thị, Hạ Hầu thị nhì công ty danh tướng tá phần đa tính toánVương Mãng —— Điền Đan, Trương Liêu, Trương Giản Chi, Điền PhongChu Nguim Chương —— Chu Lệ, Khoái Thông, Cao Quýnh, Trương Tu Đà, Tổ Đại Thọ (Quan Ninc Thiết Kỵ), Đặng Khương, Ngưu Cao, Trương Chiêu, Trương HoànhNhiễm Mẫn —— Quách Bảo Ngọc, Quách Khản, Quán Anh, Trương TânNgười chơi nắm lực:Liên minch 1—— Thất Tội Minh: Long Thả, La Sĩ Tín, Hạ Lỗ Kỳ, Kinch Kha, Đổng Trọng Thư, Trần Đáo, Lỗ Trí Thâm, Nỉ Hành, Cố Khải Chi, Vương An Thạch, Tào Vnạp năng lượng Chiếu, Tư Mã Huy, Chu HữuTnhóc giành Trung Nguyên: Lục Văn Long, Đỗ Dự, Tôn Thừa Tông, Dương Sảng, Thái Sử Từ, Cúc Nghĩa, Khoái Lương, Khoái Việt, Kỷ Xương, Hầu Chình ảnh, Liêu Hóa, Trình Bất Thức, Vương Lăng, Vi DuệChí Tôn: Dương Tái Hưng, Tần Cối, Dương Diên Quảng, Hàn Khuông Tự, Hàn Đức Nhượng, La Hiến, Phùng Dị, Ngu PhiênThiên Đường: Trương Nghi, Thái Ung, Thái Diễm, Quách Khai, Lý Hiển Trung, Hô gia tướng mạo một đám, Trương Định Biên, Ngô HánPhong Vũ Lâu: Cao Tư Kế, Phó Hữu Đức, Chung Diêu, Chung Hội, Vương Pmùi hương Dực, Đào Hoằng CảnhLiên minch 2—— Thường Sơn Minh: Tô Định Phương thơm, Lý Văn Trung, Lý Bạch, Đổng Trác, Công Tôn Tán (Bạch Mã Nghĩa Tòng), Hách Chiêu, Trương Cửu Linch, Tổ Tốn, Dư Hóa Long, Tào Tính, Pháp ChínhPhấn đô đô Studio (Linc Tuyền Thành): Trần Bình, Tần Lương Ngọc, La Thành, Thuần Vu Đề Oanh, Phan Nhân Mỹ, Nhạc TiếnLuyện Ngục: Quách Tử Nghi, Vương Ngạn Cmùi hương, Triển Hoạch, Triệu Xa, Triệu Quát, Mã Tắc, Mã Lương, Tân Khí Tật, Vương Hột,Tam Giới: Lưu Lao Chi, Tạ Ánh Đăng, Trình Dục, Chiết gia tướng mạo một đám, Ngụy Tương, Hạ Nhược Bật, Hô Trù Tuyền, Sở ChấtTiết Thần Kỳ (ảo diệu Sơn Trại chuyển Thần Kỳ Thành): Thường Ngộ Xuân, Từ Thứ đọng, Phan Phượng, Văn uống Thiên Tường, Thạch Tú, Hình Đạo Dung, Lưu Kyên Định, Chình ảnh ĐanLiên minc 3—— Hà Đồ: Lý Quảng, Anh Bố, Ngô Tam Quế, Đậu Cố, Đậu Hiến, Kê Khang, Triệu Phổ, (nhiều loại cụ cố định, một số loại cổ, nhiều loại xem căn bệnh, một số loại ngạc, loại nghị, loại sư đạo) Chủng gia tướng tá, Trần QuầnHoàng Triều: Tư Mã Thác, Ngũ Kiến Cmùi hương, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Vân, Tân Bình, Tân Bì, Tân Hiến Anh, Tất Tái Ngộ, Kính TườngThánh kiếm: Lạn Tương Như, Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc, Chung Ly Muội, Tuân Ksi mê, Tông Trạch, Dương Diên Khánh, Đỗ Cảo, Lý Tín, Từ HoảngDiệt Di Minh: Trưởng Tôn Thịnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Cấu, Đinc Ngạn Bình, Lý Định Quốc, Vu CấmSsinh hoạt Quân (Long Thần Thành): Dương Đại Nhãn, Lăng Thao, Lăng Thống, Tiêu Vọng Chi, Lưu BaNam Sơn Kính Lão Viện: Lâm Xung, An Lộc Sơn, Nhan Lương,Long Hồn công hội: Văn Tắc, Vnạp năng lượng Khâm, Văn uống Ương,12 cung hoàng đạo: Nguyễn Tiểu Nhị, năm, bảy, Quan Thắng, Dương Ngọc Hoàn, Lục Tốn, Cận Hấp, Đinc Phụng, Lý Kế TuyênThiên Hỏa công hội: Lý Quỳ, Lô Tượng Thăng (Thiên Hùng quân)Vị Ương Cung: Ngu Hủ, Trương Hào, Vnạp năng lượng Sính,Tiêu Minh Sinc (Đông Bình Vương): Lý Tĩnh, Trương Trọng Kiên, Trương Xuất Trần, Cmùi hương Hàm, Lý Tồn Hiếu, Lư Tuấn Nghĩa, Thư Thụ, Hoàn Ôn, Hoàng Phủ Tung, Đỗ Diên Niên, Trương HợpTiêu Khải Hằng (Mặc Sơn Vương): Tạ Huyền, Tạ An, Lữ Bố, Lý Thịnh, Lý Tố, Trương Nhậm, Triệu Cao, Lỗ Túc, Mã Viên,Tiêu Hồng Minh (Tuyết Nhung Vương, Minc Thần Điện): Bạch Khởi, Hàn Tín, Cao Sủng, Lý Nho, Đặng Vũ, Cao Tiên Chi, Lý Giác, Lữ Mông, Phạm Trọng Yêm, Liêu LậpTrung lập cụ lựcVõ Tôn ko gian: Lữ Động Tân, Đồng Uim, Vương Việt, Thái DươngĐăng Thiên Nhai: Phi Vệ, Nức hiếp Chính, Trương Đạo Lăng, Biển Thước