Cách chơi đtcl mùa 4

Ngày 11/08 năm 2021 | | Tag: cách chơi đội hình Mê Hoặc. cách chơi đội Mê Hoặc dtcl. đội hình vượt trội nhất dtcl mùa 4. chuần Mê Hoặc dtcl

Bạn đang xem: Cách chơi đtcl mùa 4

Cách nghịch chuần Mê Hoặc DTCL mùa 4 khỏe mạnh nhất: Kỹ năng của tướng Mê Hoặc bớt 50% Sát Thương Đòn Đánh của kim chỉ nam vào vài ba giây. (2) 5 Giây (4) 10 Giây Các tướng quy củ Mê Hoặc Morgana - Cách lên vật Morgana dtcl mùa 4 Lux - Cách lên trang bị Lux dtcl mùa 4 Lissandra - Cách lên vật Lissandra dtcl mùa 4 Erzeal - Cách lên đồ dùng Erzeal dtcl mùa 4Giới thiệu quy củ Mê Hoặc DTCL mùa 4Kỹ năng của...

Bài viết thuộc nhà đề

Cách đùa chuần Mê Hoặc DTCL mùa 4 to gan lớn mật nhất: Kỹ năng của tướng tá Mê Hoặc sút 50% Sát Thương thơm Đòn Đánh của phương châm trong vài giây. (2) 5 Giây (4) 10 Giây Các tướng mạo chuần Mê Hoặc Morgana – Cách lên vật dụng Morgana dtcl mùa 4 Lux – Cách lên thiết bị Lux dtcl mùa 4 Lissandra – Cách lên trang bị Lissandra dtcl mùa 4 Erzeal – Cách lên đồ gia dụng Erzeal dtcl mùa 4


Loading...

Xem thêm: Tướng Khắc Chế Lucian Mid - Tướng Khắc Chế Lucian Mùa 12 : Lol

Mục Lục


Các chuần tộc Mê Hoặc DTCL mùa 4 mạnh khỏe nhất

Giới thiệu quy củ Mê Hoặc DTCL mùa 4

*
*
*
*
*
*

Cách nghịch chuần Sát Thủ DTCL mùa 5 bạo phổi nhất: Sát Thủ: Khởi đầu ván đấu, Sát Thủ vẫn dancing xuống dàn sau của kẻ địch. Tướng Sát Thủ sẽ tiến hành cộng thêm sát tmùi hương chí mạng cùng phần trăm chí mạng. Trong khi, khả năng của Tướng Sát Thủ cũng rất có thể gây cạnh bên thương chí mạng. +2: 10% Tỷ lệ chí mạng; 25% tiếp giáp thương chí mạng +4: 30% Tỷ lệ chí mạng; 55% cạnh bên thương chí mạng +6: 50% Tỷ lệ...lối chơi chuần Sát Thủ. cách chơi nhóm Sát Thủ dtcl. quy củ mạnh mẽ nhất dtcl mùa 4. đội hình mạnh nhất dtcl mùa 5. quy củ Sát Thủ dtcl